Фізика, моделювання, автоматика

Навчально-науковий Інститут комп‘ютерного моделювання, прикладної фізики та математики створений на базі інженерно-фізичного, фізико-технічного і факультету автоматики та приладобудування. Це стало органічним поєднанням наукових досліджень та системи підготовки інженерних і наукових кадрів. Такі висококласні спеціалісти здатні вирішувати практичні завдання в галузі ІТ, інженерії та проривних технологій. У витоків створення сучасного інституту стояли перші професори В.Л. Кирпичов, М.Д. Пильчиков, П.П. Копняєв, всесвітньо відомі академіки Л.Д. Ландау, І.В. Обреїмов, А.К. Вальтер тощо. Багаторічний досвід викладання надав можливість викладачам сформувати основні підходи до навчання, що вбирають у себе традиції європейської та світової вищої технічної школи.

Сьогодні науковці та викладачі інституту вирішують актуальні прикладні завдання, засновані на ґрунтовному вивченні фізики явищ та процесів, які є основою створення нових матеріалів, новітньої бази електроніки, передавання та  оброблення  інформації; синтезу архітектурних рішень вбудованої електроніки, інформаційних систем та апаратного забезпечення для автоматизації, контролю і діагностики; створення нових математичних моделей, методів та алгоритмів для комп’ютерного моделювання, симуляцій, інтелектуального керування та проектування складних програмних рішень.

Допомогти